Ee23时尚网

 找回密码
 登记注册
搜索
查看: 30280|回复: 782

爛gag 109條爛gag!!!~~(太強大了!!)

  [复制链接]
发表于 2010-3-5 13:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 柑仔 于 2010-3-6 20:14 编辑

1、最咸湿嘅粥?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  
2、乜野人个**最滑?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

3、楊過係小龙女心目中值幾錢?

  
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

4、张崇德同张祟基个哥叫咩名?...
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


5、掂親邊個藝人個仔會無好下場?  
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


8、多啦A梦入面,有边个角色长大后会成为医生?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

9、麦玲玲讲食飯果陣唔好趙咁耐,点解?

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


10、男仔最怕俾人讚咩?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

11、小熊维尼剪头髮{猜1四字词语}

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

12、有咩人要靠运气赚钱?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


13、咩神最咸濕?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


14、咩人見過龍?

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


15、菜A.B.C.D.E邊個菜最「琳」
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

17、最鹹濕的浴室設備係咩?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

18、警察捉賊(猜一種飲品)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

19、要考試了,不能看甚麼書?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


20、點解撩耳仔會好開心呢?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

21、边个卡通人物成日霖咸野?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


22、印度人最怕辦公室咩器材?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

23、航空公司開幕 (猜一成語
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


24、去洗手間 (猜一食物)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

25、女人内衣,猜男人一种唔好噶行为?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

26、咩卡通听力最差?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

27、哪位男武打明星不可以生小孩?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

28、中国边间银行最多黑社会噶人?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

29、在深海里面,有一条长了六只眼睛的鱼,人称六眼飞鱼,它破坏了大海里的平衡,影响了人类的生活,所以有一个勇士,名字叫 “爱”,他为了人类的生活着想,要对付那条六眼飞鱼,但他需要一样东西才有可能打败那条六眼飞鱼,那他需要的是什么呢?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

30、男人疴完尿之后做噶动作,猜一种食物?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

31、做乜野职业噶人系有着数拒都唔可以得到噶?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

32、如果有一个傻佬烦住你,你要点做先可以赶走拒?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

34、邊本中國長篇小說最好睇?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

35、有一日,我走去行花市,撞到一对兄弟,啊康同啊业,究竟边个系啊哥?边个系细佬?

               
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


36、食猪肺补肺,食猪脑补脑,食猪咩补气?

              
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

37、有四兄弟,分别叫加、减、乘、除,拒地四个分蛋糕,有三份小噶,一份大噶,锦边个会螺大果份呢?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


38、肥人玩咩棋一定会输?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

39、有一个公园噶草地成日有男人去果度疴尿,锦公园负责人为左杜绝E种唔好噶行为,拒就整左块警示牌系草地果度,从此之后就无男人再敢系果度疴尿啦,锦请问警示牌噶内容系乜野呢?

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


40、"幸福"放系边度?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

41、点解賭場噶人唔俾喬治·布什噶老豆入賭場?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


42、一个女人重婚,猜一个字?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

43、咩字母可以饮?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


44、点解海尔兄弟净着**?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

45、乜机器做野最慢?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

46、沈从文边部作文最多男人?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

47、哪位卡通人物最喜欢帮人?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

49、孙悟空、猪八戒、唐僧、沙僧四师徒去西天取经,一路上灾难重重,但系点解唐僧只系对孙悟空念紧箍咒

呢?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

50、有一个字,合埋果阵好痛,分开果阵好爽,系咩字呢?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

51、.太陽、月亮、星星当中,边个系太監呢?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

52、小儀比電電親

猜一種病
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

53、狗同豬都好聰明(猜四字詞語)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

54、叫d馬唔好走,估一個公共建築物。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

55、如果你系姓杨噶男性,最好唔好改乜名?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

56、系船上边唔可以玩乜玩具?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

57、黑社会大佬最钟意咩动物?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


58、乜野动物噶**最大?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

59、李云迪最憎边只护发产品?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
60、一个日本食人族捉左三个男人,一个姓陈,一个姓余,一个姓杨,锦食人族会食边个男人先呢?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

61、大明养小明,锦边个养大明?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


62、咩卡通人物最专一?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

63、系边度晾衫最蠢?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

64、乜野食物会讲大话?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

65、小明每次参加跑步比赛噶时候,拒都系最后一名,点解呢?

  
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


66、打家劫舍, 猜一男演員

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

67、咩电器身材最差?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

68、哪两种水果有手机?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


72、公鸡和母鸡一起考试,交卷时老师不用看姓名就知道试卷是谁的,为什么?

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

73、边种海鲜记性最差?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

74、赞菲庸好有礼貌,猜一句四字成语

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

75、哪三样动物加起来是世界最高的?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

76、当你佩服一个人噶时候,你同拒讲乜野系无礼貌噶?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

77、日本邊個卡通人物最唔鍾意講是非?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

78、乜野动物最容易感冒?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

79、杀手钟意用咩冲凉?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

80、连续放两日假,猜香港一个地方?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
81、圆形同正方形赛跑,边个会赢?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

82、乜野系连老鼠都唔会食咖?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

83、從前有隻年紀好大既鴨~佢姓咩呢
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

84、边个卡通人物成日处于黑暗噶环境当中?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

85、26个字母当中,边两个最難教?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

86、个口比较大噶人如果想个口变细D,应该点做?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

88、小明睇演唱会之前有800蚊,拒唔使比钱买票,但点解睇完演唱会之后得翻300蚊噶?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

89、什么动物能贴在墙上?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

90、形容女人**皮肤粗糙.?估一种运动用品
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

91、有D咩神會冇啦啦走出黎嚇人呢??
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

92、点解讲饭堂果D阿姨系古代噶人?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
93、西游记里面有几个白骨精?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

94、曹植同曹丕边个咸湿D?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

96、拳王阿里噶老豆系边个?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


97、小玉的爸爸性无能,猜一个成语?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

98、咖啡杯和玻璃杯一齐过马路,系呢个时候,有位老爷爷大叫“小心啊,E家系红灯。”但系过左一阵,始

终都系有一只杯比车撞碎左,系边只杯比车撞碎呢?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

99、你用边个国家既货币会俾人认为你系极度愚蠢嘎呢?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


100、点样可以令到陈奕迅变性兼变成台湾人呢?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


101、点解左边一定会系错嘎呢?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


102、香港边条友最中意乱甘锡其他人咖?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


103、点解合法既企业都系支持恐怖组织既????
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


104、边位英雄人物成日扮白鸽叫???
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
105、哪位童话故事人物**最平?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

106、为什么梨子是温度最高的水果?

  
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

107、棒棒堂边两个人去到英国会好受欢迎?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


108、中国边位神仙最哆嗦?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

109、有咩食物系人唔够胆食噶?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


喜歡的朋友請回帖 你們的回帖系我發帖的動力!!!
发表于 2010-3-5 20:03:44 | 显示全部楼层
笑死咗我..飚眼水喇...
发表于 2010-3-5 21:20:36 | 显示全部楼层
得~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-3-5 21:50:23 | 显示全部楼层
笑到碌的啦
发表于 2010-3-6 20:31:27 | 显示全部楼层
隐藏的内容需要回复才可以浏览
发表于 2010-3-6 20:44:40 | 显示全部楼层
睇睇,烂gag,好有用
发表于 2010-3-6 20:48:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2010-3-6 21:02:09 | 显示全部楼层
馶持吖```茤塮兮享````伽油吖```
发表于 2010-3-6 21:20:35 | 显示全部楼层
馶持吖```茤塮兮享````伽油吖```
发表于 2010-3-6 21:27:29 | 显示全部楼层
唔识~~~!!
发表于 2010-3-6 21:31:38 | 显示全部楼层
多謝分享...
发表于 2010-3-6 21:37:09 | 显示全部楼层
..........
发表于 2010-3-7 20:04:06 | 显示全部楼层
look look !!``
发表于 2010-3-7 20:31:50 | 显示全部楼层
look look !!``
发表于 2010-3-7 21:44:28 | 显示全部楼层
楼主好强大啊!~~~
发表于 2010-3-7 23:46:44 | 显示全部楼层
楼主好强大啊!~~~
发表于 2010-3-8 17:43:18 | 显示全部楼层
正呀,多谢晒呀,好好笑甘
发表于 2010-3-8 17:49:41 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
发表于 2010-3-8 17:52:58 | 显示全部楼层
农夫现象...............
发表于 2010-3-8 17:58:11 | 显示全部楼层
太厲害啦,要睇下先
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 登记注册

本版积分规则

手机版|Archiver|Ee23时尚网 ( 粤ICP备06072906号 )

GMT+8, 2019-7-16 07:59

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表